De afgelopen jaren heeft Sint Jozef een enorme vernieuwingsslag gemaakt.

Dat is/was noodzakelijk, want de veranderingen duikelen over elkaar heen. Alleen al de enorme groei van 80-jarigen in zowel de regio Noord- en Midden Limburg als Zuidoost-Brabant, gaf aanleiding om ons goed voor te bereiden op méér cliënten én andere zorgvragen (meer dementie en zwaardere lichamelijke zorg). Daarnaast hebben we met steeds minder handen meer mensen te verzorgen de komende jaren. Ook dat vraagt aanpassing.

Voor de veranderende populatie die in Sint Jozef komt wonen is het gebouw nu volledig aangepast. Het biedt een veilige, open woonomgeving voor onze (toekomstige) bewoners, mogelijkheden voor dagbesteding en nog meer ontmoeting voor mensen uit de wijk. Dit realiseren we samen met informele en formele samenwerkingspartners uit Meijel.

Samen met woningstichting Antares wordt in 2021 een uitbreiding van De Paast gerealiseerd; zelfstandig wonen in de nabijheid van alle voorzieningen van het dorp en Sint Jozef. Eind 2021/begin 2022 voorzien we een unieke samenwerking met PSW (een organisatie voor begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en andere talenten).

Naast alle gerealiseerde, ingezette en voorgenomen initiatieven, moeten we ook verder kijken dan 2021. Daarom is in 2020 met allerlei groepen belanghebbenden gesproken. Veel informatie is daarbij opgehaald. Het heeft geleid tot ons Strategisch plan 2021-2023; ons kompas voor de komende drie jaren.

Waren we de afgelopen jaren heel intensief doende met ‘Sint Jozef binnen’, de komende jaren richten we ons volop naar en op het ‘Sint Jozef buiten’. Want meer dan ooit moeten we samen met andere partners de basis gaan leggen voor een toekomstbestendige organisatie van zorg. Dat kan alleen door zeer intensieve samenwerking, het gaan toepassen van nieuwe ontwikkelingen en slim organiseren. Benieuwd naar wat we gaan doen?

Download onze koers