Een ECD is een Elektronisch CliƫntDossier. Hierin worden alle relevante gegevens van u/uw naaste verzameld en bijgehouden. Alle zorgverleners kunnen via het ECD met elkaar communiceren en alles staat bij elkaar.
Ons ECD is ook aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Mocht u/uw naaste dus ooit opgenomen worden in het ziekenhuis dan is de actuele informatie ook daar snel voorhanden.

Een bewoner/vertegenwoordiger heeft het recht om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgenomen en heeft daarmee het recht op inzage in het ECD.

Tevens heeft ons ECD (ONS van Nedap) een portal voor familie/contactpersonen. Dit maakt communiceren met de medewerkers makkelijker.