WZ&D betekent Wet Zorg en Dwang. Deze wet regelt op welke manier we met elkaar omgaan rondom het beperken van vrijheden. Dit kan betrekking hebben op het gebruik van medicatie of het dicht laten van deuren.
Deze wet geldt niet enkel binnen Sint Jozef, maar ook indien u zelfstandig woont.

Maatregelen worden te allen tijde in overleg en alle zorgvuldigheid genomen, regelmatig geëvalueerd en zijn in principe tijdelijk van aard.

Wilt u meer informatie over deze wet dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon (zie ook onder cliëntvertrouwenspersoon).

Veel informatie over deze wet is ook te vinden op www.dwangindezorg.nl