Voor bewoners van de aanleunwoningen gelden de adviezen zoals voor thuiswonende ouderen. Het RIVM doet het dringende verzoek om bezoek aan kwetsbare personen (waaronder ouderen) te beperken. Zij kunnen dus niet bij Sint Jozef verblijven en ook niet eten. Een alternatief voor warme maaltijden is Tafeltje Dekje.