Sint Jozef heeft geen appartementen voor echtparen.
Indien beide partners een indicatie voor langdurige zorg hebben, proberen we alles in het werk te stellen om hen beiden een appartement binnen Sint Jozef te geven.
Of dit ook kan, is helemaal afhankelijk van de situatie op dat moment en de wachtlijst.
Helaas komt het vaker voor dat echtparen op verschillende locaties worden opgevangen.

We streven als samenwerkende organisaties continu naar het (alsnog) huisvesten op één locatie; de verwachting dat dit lukt moeten we helaas vaak temperen.

Wonen in De Paast (naast Sint Jozef) biedt wel mogelijkheden voor echtparen.

Onze cliëntadviseurs kunnen u hierover alle benodigde informatie geven en u verder adviseren.