In principe houden we mogelijkheden voor bezoek; daar hechten we zeer aan.
Een crisis vraagt echter soms om radicale maatregelen. Dus de mogelijkheid van sluiting is steeds aanwezig. Indien zich een uitbraak voordoet, bezien we op dat moment wat de beste maatregelen zijn. Dat kan variëren van het sluiten van een huiskamer tot het sluiten van het huis. Daarbinnen blijven maatwerkafspraken van toepassing bij bijvoorbeeld de terminale fase.

Het is met name het gedrag van bezoekers dat voorkómt dat deze maatregelen noodzakelijk worden: respecteer dus a.u.b. de landelijke én onze richtlijnen.
Deze richtlijnen zijn er immers om de meest kwetsbare mensen te beschermen: dit is uw familielid, dit zijn onze bewoners.