Nee, het gebruik van enkel een face-shield (kap) is in principe niet toegestaan. Heeft u een plausibele reden waarom een mondkapje neit gedragen kan worden? Treed dan even in overleg met de medewerkers; we kunnen dan aparte afspraken maken.