De Centra voor Levensvragen in Limburg bieden de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek.
Zij zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste levensfase, bij verlies en rouw, bij eenzaamheid. Speciaal crisisnummer: (088-4598110).