Op de huiskamers is voorlopig sowieso geen bezoek toegestaan; enkel op het appartement van de bewoner.
Of bezoek is toegestaan op een verdieping is geheel afhankelijk van de situatie op dat moment. Hierover wordt te allen tijde met contactpersonen gecommuniceerd.