Jammer dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en u een klacht wilt indienen.

Graag hadden we het samen willen voorkomen door eerder goed met elkaar in gesprek te zijn gegaan. Heeft u dat nog niet gedaan? Doet u dit dan alsnog.

Ons uitgangspunt is dat u in eerste instantie zo veel mogelijk probeert het probleem te bespreken met de desbetreffende persoon en de leidinggevende.

Lukt dat niet, dan kunt u een formele klacht indienen. Lees hier onze Klachtenregeling.