Ja. Wij werken hier samen met Zorgbelang/Burgerkracht Limburg.

In de Wet zorg en dwang staat dat uw familielid of zijn vertegenwoordiger een beroep kan doen op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP heeft ervaring met de zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking, dementie of gelijkgestelde aandoeningen De CVP kan informatie geven over de algemene rechten van uw familielid of zijn vertegenwoordiger. De CVP kan ook informatie geven over de rechten die gelden binnen de Wzd. Hij kan uw familielid ondersteunen bij het indienen van een klacht. De CVP is onafhankelijk en de hulp/ondersteuning is kosteloos.

Ria Heijnen is de Clientvertrouwenspersoon voor Sint Jozef. Zij is expliciet geen klachtenfunctionaris. U kunt haar bereiken via:

RiaHeijnen@burgerkrachtlimburg.nl of 06-58073318 (ma, di, wo, do)

Meer informatie over de CVP vindt u op de website van dwang in de zorg