Kwaliteit van leven staat centraal in ons denken en handelen. Kwaliteit is uiteindelijk hetgeen de cliënt/bewoner als zodanig ervaart in combinatie met het voldoen aan de professionele standaarden en de wettelijke vereisten.

Wij monitoren de ervaren kwaliteit op verschillende manieren. Onder andere door het (meestal) tweejaarlijks meten van de tevredenheid onder cliënten, bewoners/naasten.

In de thuiszorg bespreken we regelmatig met u/uw naaste wat nodig is of niet meer nodig is.
Woont u bij ons dan voeren we frequent ‘fijn-levengesprekken’: zo hebben we continu contact over hoe het met u/uw naaste gaat. Dat vinden we erg belangrijk; elke dag doet er namelijk toe.

Ook kunt u ons altijd aanspreken en leren we graag van fouten en tekortkomingen. Waar mensen werken worden immers fouten gemaakt; hier eerlijk en transparant mee omgaan is vaak het begin van een goede oplossing. Gaat u daarom altijd direct in gesprek met onze medewerkers of de manager. Zo voorkomen we dat iets een groter probleem wordt, schakelen we snel en voorkomen we formele procedures.